Betonbeschermer

BETON BESCHERMER

PROTECTEUR DE BETON

BETONSCHUTZ

Instructies:

Breng de betonbeschermer gelijkmatig aan met een doek en laat hem drogen. Deze betonbeschermer is een afwerkingsproduct dat direct kan worden aangebracht om het oppervlak te beschermen. Bewaren in de originele gesloten verpakking op kamertemperatuur. Voor het gebruik van het product. Lees de toxicologische informatieblad en het etiket met alle risico's en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor correct gebruik. De gegevens van dit technische informatieblad zijn gebaseerd op betrouwbare informatie. Desondanks kan de fabrikant niet op voorhand de toestand van de te verwerken materialen en de manier van gebruik van het product kennen. De fabrikant is daarom niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit de ontoereikendheid van het product voor speciale toepassingen.

Producent: massimo piraccini srl

Bertinoro Italy

Www.mptreatment.com

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245

Betonbeschermer

BETON BESCHERMER

PROTECTEUR DE BETON

BETONSCHUTZ

Instructies:

Breng de betonbeschermer gelijkmatig aan met een doek en laat hem drogen. Deze betonbeschermer is een afwerkingsproduct dat direct kan worden aangebracht om het oppervlak te beschermen. Bewaren in de originele gesloten verpakking op kamertemperatuur. Voor het gebruik van het product. Lees de toxicologische informatieblad en het etiket met alle risico's en de persoonlijke beschermingsmiddelen voor correct gebruik. De gegevens van dit technische informatieblad zijn gebaseerd op betrouwbare informatie. Desondanks kan de fabrikant niet op voorhand de toestand van de te verwerken materialen en de manier van gebruik van het product kennen. De fabrikant is daarom niet verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit de ontoereikendheid van het product voor speciale toepassingen.

Producent: massimo piraccini srl

Bertinoro Italy

Www.mptreatment.com

Poison center – antigifcentrum – centre antipoison –giftzentrale

+32.70.245.245